ΜΙΑ ΣΠΙΘΑΜΗ ΑΠ' ΤΟ ΧΩΜΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΔΙΝΩ.......

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

ΒΙΝΤΕΟ:ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟ 1940,ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΠΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ!ΝΑ ΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ,ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟ Γ.Ε.Σ:

Αριθ. Δ.Υ.
Εν Τ.Τ. 712 τη 3η Μαρτίου 1941
Ο Ανθυπασπιστής Γκάτζαρος Νικόλαος


Προς
Το 1/40 Τάγμα Ευζώνων Ενταύθα


«Περί εμφανίσεως της Παναγίας και των δοθεισών μοι υπ’ Αυτής εντολών».


«Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν, ότι χθες Κυριακήν, 2 Μαρτίου έ.έ. και περί ώραν 8ην μ.μ. μετέβην εις τι παρακείμενον του καταυλισμού 2ου Λόχου Τάγματος Υμών μικρόν ύψωμα απέχον περί τα 300 μέτρα, χάριν περιπάτου, αισθανθείς την ανάγκην κινήσεως. Μία μυστηριώδης δύναμις ωσάν να με ώθη προς τα εκεί. Ο αήρ έχει ήδη παύσει να φυσά και ο ουρανός ήτο αστερόης. Κατά την επι στροφήν μου εις την σκηνήν, δεν έχω αριθμήση 10 βήματα, ότε αιφνιδίως ενεφανίσθη εμπρός μου και μου ανέκοψε τον δρόμον μία γυνή μαυροφόρα έχουσα σεμνήν, την εμφάνισίν της. Το πρόσωπόν της διεκρίνετο χαρακτηριστικώς εις το βραδυνό ημίφως. Εις το θέαμα τούτο καταληφθείς εξ απροόπτου, κατ’ αρχάς εξεπλάγην, κατόπιν όμως αυτοστιγμεί συνήλθον εκ του τρόμου, επειδή εγνώριζον, ότι πολλάκις η Παναγία ενεφανίσθη είτε ως όραμα, είτε καθ’ ύπνον κατά τας πολεμικάς επιχειρήσεις του Στράτου μας.


Εγώ όλως μηχανικώς έλαβον θέσιν ημιγονυπετή, ίνα ασπασθώ την δεξιάν Της. Εκ της συγκινήσεως οι οφθαλμοί μου εδάκρυζον, οι πόδες και τα χείλη μου έτρεμον επί πολλήν ώραν. Ήκουσα να ομιλή: «Είμαι η Παναγία. Μη φοβείσαι παιδί μου, είπε! Εγώ ενεφανίσθην να σου είπω τρεις λόγους, τους οποίους να μη λησμονήσης:1) Ο παρών πόλεμος εκηρύχθη απροκαλύπτως και αναιτίως υπό της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος. Θελήματί μου η Ελλάς θα εξέλθη τούτου νικηφόρως.


2) Ο πόλεμος ούτος εκηρύχθη εναντίον της Ελλάδος, ίνα γνωρίση ο κόσμος, ότι αφορμή τούτου είναι η απομάκρυνσίς του εκ της Χριστιανικής θρησκείας, καθ’ ην ύβριζεν, εβλασφήμει τα θεία της και έρρεπε προς τον εκφυλισμόν και την ακολασίαν και ούτως συμμορφωθή, ίνα μάθη ότι υπάρχει και προΐσταται ο Θεός. Τρανώτατα δε τεκμήρια της υπάρξεως ταύτης είναι τα συχνά θαύματα των Αγίων της Εκκλησίας του Χριστού.


3) Έπρεπε να μάθη ο κόσμος, ότι ο δίκαιος πάντοτε υπερισχύει της βίας.


Ανάφερε, λοιπόν, ταύτα και εγγράφως εις τον Διοικητήν σου, ίνα μη πτοηθή προ ουδενός κωλύματος, καθότι υπό την προστασίαν Μου ο Ελληνικός Στρατός θα νικήση!».
Μεθ’ ο εν τη εξαφανίσει Της οι οφθαλμοί μου εθαμβώθησαν.
Εν τέλει συνήλθον εν μέρει και κατηυθύνθην αμέσως εις την σκηνήν υμών, όπου έξωθι ταύτης ανέφερον υμίν το συμβάν προφορικώς.


Νικόλαος Γκάτζαρος


Μετά από την εμφάνισι αυτή, όλοι μας οι στρατιώτες εδώσαμε τον φτωχό όβολό μας και με προθυμία κτίσθηκε στο μέρος αυτό ο ναός της Παναγίας.

Αποκάλυψη ΚΟΝΤΡΑ Channel: Τι πραγματικά έγινε στην Μόσχα . ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΠΡΑΞΕ Ο ΤΖΕΦΡΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ


Συνταρακτικές αποκαλύψεις έγιναν την Πέμπτη, 28/10, στο κανάλι ΚΟΝΤΡΑ, από το βραδινό δελτίο του Τέρενς Κουΐκ, σχετικά με τα πραγματικά γεγονότα της επίσκεψης ΓΑΠ στην Μόσχα τον περασμένο Φεβρουάριο.Σύμφωνα με ό,τι είπε ο δημοσιογράφος Κώστας Μαυρόπουλος για τα όσα διαμείφθηκαν μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Ρώσσου ηγέτη Πούτιν:


1ον. Οι Ρώσσοι τον έψεξαν για την στάση του εναντίον των αγωγών και τον δεκαετή πόλεμο που είχε κάνει κατά του σχεδίου.
2ον. Ο Πούτιν ζήτησε άμεσα την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Νεωρίου της Σύρου για τα ρωσσικά πολεμικά και επιβατηγά πλοία, με μεγάλα οφέλη για την Ελλάδα.

3ον. Οι Ρώσσοι προσφέρθηκαν για μεγάλες επενδύσεις σε διάφορους τομείς στην Ελλάδα. Και,

4ον. Ο Πούτιν του είπε ξεκάθαρα ότι, αν η χώρα μας χρειάζεται ρευστό, ήταν έτοιμος να μας δανείσει με επιτόκια ύψους 2-3%!!!


Ο ΓΑΠ, βέβαια, απάντησε σε όλα αρνητικά, υπακούοντας στα αφεντικά του της Νέας Τάξης και υπηρετώντας τα συμφέροντα των διεθνών τοκογλύφων. Τότε ο Πούτιν εκνευρισμένος, γύρισε και του είπε: Ε, τότε καταλαβαίνεις ότι δεν σου μένει άλλος δρόμος από το να πας στο ΔΝΤ…


Στην συνέχεια, μέσα από μια τεράστια επιχείρηση παραπληροφόρησης – που έστησαν οι ΓΑΠ, Παπακωνσταντίνου, Πεταλωτής και τα λοιπά λαμόγια-παπαγαλάκια των ΜΜΕ – αυτό που έμαθαν όλοι στην Ελλάδα ήταν μόνο το τελευταίο μέρος του διαλόγου: «Ε, τότε να πάτε στο ΔΝΤ»!


Αν ισχύουν όλα αυτά που αποκάλυψε το ΚΟΝΤΡΑ, τότε ο ΓΑΠ πρέπει να κατηγορηθεί για ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.

Εδώ και τώρα!
Ακούει η Ελληνική Δικαιοσύνη;
Λ.Α.
ΠΗΓΗ: http://hellenicrevenge.blogspot.com/2010/10/channel.html

Μαθήματα εθνικισμού στα τουρκικά σχολεία, ή αλλιώς η Τουρκία "εκσυγχρονίζεται" (βίντεο)

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινή γνώμη έχει γίνει μάρτυρας μίας συστηματικής προσπάθειας της Τουρκίας να αποδείξει ότι αλλάζει, ότι εκσυγχρονίζεται και ότι εξευρωπαΐζεται. Αν και η εκστρατεία αυτή της Τουρκίας σε Ελλάδα και Ευρώπη φαίνεται να έχει κάποια απήχηση και να πείθει αρκετούς συμπολίτες μας η πραγματικότητα για το τι πραγματικά συμβαίνει στην Τουρκία και πιο ειδικά στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας είναι διαφορετική.Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε αναφέρει την πρόταση Νόμου που είχε υποβάλει ο βουλευτής του κόμματος BDP Osman Ozcelik με θέμα την αφαίρεση από την διδακτέα ύλη του τουρκικού υπουργείου παιδείας, του υποχρεωτικού μαθήματος της Εθνικής Ασφάλειας το οποίο διδάσκεται από ένστολους στρατιωτικούς των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.


Σήμερα παραθέτουμε τους στίχους του ποιήματος που απαγγείλουν οι μικροί μαθητές κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη σε όλα τα τουρκικά σχολεία και φυσικά και στα μειονοτικά-ελληνικά.


Είμαι Τούρκος, είμαι σωστός, είμαι εργατικός, είμαι κύριος
Αρχή μου : Προστατεύω τους μικρότερους μου, σέβομαι τους μεγαλύτερους,
και την πατρίδα μου και το έθνος μου το αγαπώ πιο πολύ από τον εαυτό μου.
Ιδανικό μου : Να προοδεύω και να αναπτύσσομαι.
Η ισχυρότερη είναι η Τουρκία ! Δεν υπάρχει όμοια της.
Ορκίζομαι να προχωρώ χωρίς σταματημό στον δρόμο που άνοιξες, προς τον στόχο που έδειξες
Η ύπαρξη μου αφιερωμένη στην Τουρκική υπόσταση
Τι ευτυχία να λέω ότι είμαι Τούρκος !


Και επειδή όπως λέγεται μία φωτογραφία είμαι χίλιες λέξεις παραθέτουμε και το σχετικό βίντεο για του λόγου το αληθές.

Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Ελένη Ιωαννίδου. Η ελληνόψυχη μάνα του έπους του 1940

ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΕΙΠΑΜΕ.
ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΠΕΦΤΕΙ Η ΕΛΛΑΣ
ΟΣΑ ΔΝΤ ΚΑΙ ΑΝ ΕΡΘΟΥΝ ΤΣΑΜΠΑ ΜΑΣ ΚΟΥΡΑΖΟΥΝ
ΚΑΙ ΤΣΑΜΠΑ ΚΟΥΡΑΖΟΝΤΑΙ.
ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΡΕΕΙ Ο ΙΧΩΡ ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΜΑΣ.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ.Στη σημερινή εποχή της αμφισβήτησης των πάντων η ιστορία λειτουργεί ως δεξαμενή από την οποία λαμβάνουμε γνώση και θάρρος για να ενισχύσουμε τη θελησή μας για εθνική επιβίωση.Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 70 ετών από την εποποιία του έπους του 1940 στα βουνά της Ηπείρου,σημοσιεύουμε μια συγκινητική ιστορία η οποία αφορά το σθένος και τον ηρωισμό μιάς ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΜΑΝΑΣ που έχασε το παιδί της στις πολεμικές επιχειρήσεις.Πρόκειται για την Ελένη Ιωαννίδου, μητέρα εννέα αγοριών εκ των οποίων οι πέντε ήταν στρατιώτες (!) που υπηρετούσαν στον Ελληνικό Στρατό στο μέτωπο.Όταν πληροφορήθηκε ότι ο γιός της Ευάγγελος Ι.Ιωαννίδης έπεσε μαχόμενος στην περιοχή της Κλεισούρας,παρά τον αβάσταχτο πόνο της προσωπικής απώλειας,βρήκε το θάρρος και έγραψε μια επιστολή προς τον τότε πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κορυζή (διαδέχτηκε τον Ιωάννη Μεταξά).Το περιεχόμενο της οποίας διαλαλεί μέσα στο χρόνο την αγάπη προς την πατρίδα και την πίστη στο καθήκον.Η επιστολη αναφέρει ως εξής.
Πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως
Κύριον Ἀλέξανδρον Κορυζήν
Ὁ υἱός μου, Εὐάγγελος Ἰ. Ἰωαννίδης, ἀπωλέσθη εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις τῆς Κλεισούρας.
Παρήγγειλα εἰς τοὺς τέσσαρας ἤδη ὑπηρετοῦντας υἱούς μου: Χρῆστον, Κώσταν, Γεώργιον καὶ Νίκον Ἰ. Ἰωαννίδην, νὰ ἐκδικηθῶσιν τὸν θάνατον τοῦ ἀδελφοῦ των.


Κρατῶ εἰς ἐφεδρείαν ἄλλους τέσσαρας: Πάνον, Ἀθανάσιον, Γρηγόριον καὶ Μενέλαον Ἰ. Ἰωαννίδη, κλάσεων 1917 καὶ νεωτέρων.


Παρακαλῶ κληθῶσιν ὀνομαστικῶς καὶ οὗτοι, εἰς πάσαν περίπτωσιν ἀνάγκης τῆς Πατρίδος ἢ τυχὸν ἀπωλείας ἑτέρου τέκνου μου πρὸς ἐκδίκησιν ἐχθροῦ.


Γνωρίσατε Βασιλέα μας ὅτι ὕστατον ἐπιφώνημα θέλει εἶναι:


ΖΗΤΩ Η ΠΑΤΡΙΣ

Ἑλένη Ἰωάννου Ἰωαννίδου
Κυπαρισσία, 2 Φεβρουαρίου 1941


Ο δήμος Κυπαρισσίας,σε συνεργασία με την τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων Αττικής,τίμησε τηνηρωική μητέρα,προχωρώντας στην τοποθέτηση αγάλματος σε κεντρικό σημείο της πόλης.Το διήμερο 28-29 μαρτίου του 2009,στο πλαίσιο εκδηλώσεων υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων,πραγματοποήθηκαν στην Κυπαρισσία τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος και ανακηρύχθηκε Σύμβολο της Ελληνίδας μητέρας του Έπους του 1940.

ΠΗΓΗ: http://eoniaellhnikhpisti.blogspot.com/


ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 260μ.Χ., οι γονείς του ήταν ευγενείς και ο πατέρας του ήταν Μακεδόνας Στρατηγός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αλλά ο Άγιος Δημήτριος δεν ξεχώρισε μόνο για την ευγενική του καταγωγή μα και για την αρετή του, την ευπρέπεια και την ευγένεια της ψυχής του και την ικανότητά του στην στρατιωτική τέχνη, που εκείνη την εποχή αποτελούσε πεδίο διάκρισης για τους νέους και θεωρούταν ιδιαίτερα δημοφιλής. Μάλιστα ο Άγιος Δημήτριος έφτασε σαν στρατιωτικός στο αξίωμα του Δούκα, ξεπερνώντας την δόξα του πατέρα του.Το 296μ.Χ. (ή σύμφωνα με άλλους μελετητές το 306μ.Χ.) ο Μαξιμιανός -ο τότε Τετράρχης και μετέπειτα Αυτοκράτορας Γαλέριος Μαξιμιανός- συνέλαβε τον Άγιο Δημήτριο και τον κρατούσε φυλακισμένο σε ένα δημόσιο λουτρό κοντά στο ιπποδρόμιο, επειδή ο Άγιος Δημήτριος πίστευε στην χριστιανική πίστη αλλά και έκανε κήρυγμα φέρνοντας κοντά στον Χριστό πολλούς ειδωλολάτρες. Σ' αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι εκείνη την εποχή ο Αυτοκράτορας Διοκλητιανός είχε εκδώσει ένα διάταγμα μετά από παρότρυνση του Μαξιμιανού που ουσιαστικά ξεκινούσε άλλον ένα διωγμό κατά των Χριστιανών.Στην Θεσσαλονίκη τον καιρό της σύλληψης του Αγίου Δημητρίου, γινόντουσαν αγώνες στο ιπποδρόμιο για να εορταστεί η νίκη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ενάντια στους Σκύθες. Εκεί ο Λυαίος, ένας ειδωλολάτρης παλαιστής, περηφανευόταν για το μέγεθος του σώματός του και την δύναμή του και προκαλούσε τους θεατές του σταδίου να παλέψουν μαζί του. Ο Νέστωρ, ένας νεαρός στρατιώτης που γνώριζε τον Άγιο Δημήτριο, επισκέφθηκε τον Άγιο στην φυλακή και του ζήτησε την ευλογία του για να παλέψει με τον Λυαίο και ο Άγιος Δημήτριος τον σταύρωσε, δίνοντάς του έτσι την ευλογία του.Μέσα στο στάδιο ο Νέστορας είπε «Ο Θεός Δημητρίου, βοήθει μοι!» και πάλεψε με τον Λυαίο. Αφού νίκησε ο μικροκαμωμένος Νέστορας τον γίγαντα Λυαίο και ο Γαλέριος Μαξιμιανός έμαθε τι είχε συμβεί, διέταξε να σκοτωθεί ο Άγιος Νέστορας με το ίδιο το ξίφος του έξω από την Χρυσή Πύλη (ή Χρυσή Πόρτα), και να θανατωθεί με λόγχες ο φυλακισμένος στο δημόσιο λουτρό Άγιος Δημήτριος. Γράφουν μάλιστα οι συναξαριστές ότι ο Άγιος Δημήτριος, όπως είχε σηκώσει το δεξί του χέρι, έλαβε τον πρώτο λογχισμό στην δεξιά πλευρά όπως ο Εσταυρωμένος Χριστός.Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει ότι ο Λούπος, ένας υπηρέτης του Αγίου Δημητρίου, έχρισε το πανωφόρι και το δαχτυλίδι του Αγίου στο μαρτυρικό του αίμα κι έκανε με την βοήθεια του Θεού πολλά θαύματα. Όταν το έμαθε αυτό ο Αυτοκράτορας, διέταξε την σύλληψη του και ο Άγιος Λούπος πέθανε μαρτυρικά στην περιοχή Τριβουνάλιο.Το σώμα του Αγίου Δημητρίου ενταφιάστηκε κρυφά από κάποιους πιστούς Χριστιανούς στον τόπο του μαρτυρίου του. Σ' εκείνο το δημόσιο λουτρό, ξεκίνησε να αναβλύζει μύρο από τον τάφο του Αγίου Δημητρίου κι έτσι ο Άγιος πήρε το προσωνύμιο Μυροβλύτης. Μάλιστα όσο περισσότεροι Χριστιανοί έπαιρναν μύρο για ευλογία, τόσο περισσότερο αυτό πλήθαινε αντί να λιγοστεύει.Κάποιος ασκητής από το βουνό Χολομώντα σκανδαλίστηκε όταν άκουσε για το μύρο του Αγίου Δημητρίου και αναρωτιόταν πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσοι άλλοι Άγιοι που πέρασαν μεγάλα βασανιστήρια για την Χριστιανική τους Πίστη και να μην είναι κι αυτοί Μυροβλύτες όπως ο Άγιος Δημήτριος. Με την ευλογία του Θεού είδε σε ενύπνιο ότι βρισκόταν στην Θεσσαλονίκη, στον ναό του Αγίου Δημητρίου. Εκεί παρακάλεσε κάποιον που κρατούσε τα κλειδιά του προσκυνήματος του τάφου να του ανοίξει για να πάρει την ευλογία του. Μπαίνοντας στο κουβούκλιο είδε όλο τον τάφο να ‘ναι βρεγμένος από το μύρο και να ευωδιάζει και παρακάλεσε πάλι αυτόν που είχε τα κλειδιά να σκάψουν για να βρουν την πηγή του μύρου. Αφού έσκαψαν πολύ ώρα βρήκαν ένα μάρμαρο που σκέπαζε τον τάφο του Αγίου Δημητρίου και καθώς κατάφεραν με πολύ προσπάθεια να το ανοίξουν, βλέπουν το σώμα του Αγίου να αναβλύζει απ' τις πληγές των κονταριών μύρο. Ήταν τόσο πολύ που βράχηκε ο φύλακας του τάφου και ο μοναχός, φοβούμενος μην πνιγεί, φώναξε «Άγιε Δημήτριε βοήθει μοι». Και τότε ξυπνώντας βλέπει ότι ο ίδιος και τα ράσα του είναι βρεγμένα, θαυματουργικά, με το μύρο του Αγίου Δημητρίου. Έχοντας ζήσει αυτό το θαύμα έφυγε απ’ το βουνό που ασκήτευε και κήρυξε στην Θεσσαλονίκη για να μάθουν όλοι οι πιστοί τι είχε ζήσει. Έμεινε εκεί πολλές μέρες προσευχόμενος στον ναό του Αγίου Δημητρίου και κατόπιν επέστρεψε στο τόπο της άσκησής του λέγοντας ότι πραγματικά είναι Μέγας ο Άγιος Δημήτριος.Ο Άγιος Δημήτριος απεικονίζεται αγιογραφικά στην εικόνα του καβάλα σε κόκκινο (η καφέ) άλογο να σκοτώνει έναν ειδωλολάτρη (τον Λυαίο), όπως ο Άγιος Γεώργιος απεικονίζεται καβάλα σε ένα άσπρο άλογο να σκοτώνει έναν δράκο.Το 313μ.Χ. κτίστηκε ένας μικρός ναός αφιερωμένος στον Άγιο Δημήτριο στον τόπο του μαρτυρίου του. Το 324μ.Χ. χτίστηκε μια μικρή τρίκλιτη βασιλική και το 413μ.Χ. ο έπαρχος Λεόντιος έκτισε στην ίδια θέση μία μεγάλη βασιλική για να ευχαριστήσει τον Άγιο Δημήτριο για την θεραπεία της αρρώστιας του. Το 1142 ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Κομνηνός μετέφερε την εικόνα του Αγίου Δημητρίου από την Θεσσαλονίκη στη Μονή Παντοκράτορος στην Κωνσταντινούπολη. Ο ναός καταστράφηκε και λεηλατήθηκε πολλές φορές. Η τελευταία ήταν το 1917 με την πυρκαγιά που έκαψε το μεγαλύτερο τμήμα της Θεσσαλονίκης. Έτσι ο Άγιος Δημήτριος κάηκε ολοσχερώς. Κάτω απ' το ιερό του Αγίου Δημητρίου, υπάρχουν ακόμη και σήμερα οι κατακόμβες, το λουτρό που έγινε ο τόπος που μαρτύρησε ο Άγιος Δημήτριος.


Η μνήμη του Αγίου Δημητρίου τιμάται στις 26 Οκτωβρίου και είναι πολιούχος της Θεσσαλονίκης. Η μνήμη του Αγίου Νέστωρα και του Αγίου Λούπου τιμάται στις 27 Οκτωβρίου.


Απολυτίκιο του Αγίου Δημητρίου:


Μέγαν εύρατο, εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον, η οικουμένη, Αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθειλες την έπαρσιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος

Κυρία Δραγώνα σας κουνάμε το μαντήλι.


Μια περιφανή νίκη σημείωσαν τα ελεύθερα ιστολόγια που καθημερινά με σχόλια και κείμενα ανάγκασαν την κα. Δραγώνα να παραιτηθεί.
Σαν αποχαιρετιστήριο αφιέρωμα έχω να της πω:
Η ιστορία των Ελλήνων έχει περάσει στη συνείδησή τους και κανένας δεν μπορεί να τους αλλάξει γνώμη.Ο Μέγας Αλέξανδρος όσο και να τον κατηγορούν για σφαγέα των λαών, ομοφιλόφυλο και άλλες τέτοιες αηδίες που δυστυχώς διατυπώνονται και από διπλωματούχους πανεπιστημίων έχει περάσει στη συνείδηση των Ελλήνων σαν ο στρατηλάτης που μετέφερε στον τότε γνωστό κόσμο το Ελληνικό πνεύμα. Δεν έκανε τους λαούς «φόρου υποτελείς» ούτε μετέφερε τον πλούτο και τα πολιτιστικά τους επιτεύγματα στη Μακεδονία όπως έκαναν και κάνουν οι «πολιτισμένοι» της δύσης. Το ότι μέχρι σήμερα φυλές από περιοχές που πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος ισχυρίζονται και μάλιστα με περηφάνια ότι είναι απόγονοί του δεν μας λέει τίποτε;


Αυτά δεν αλλάζουν.


Ο Κολοκοτρώνης δεν θα γίνει ποτέ τρομοκράτης αλλά πάντα θα είναι ο τιμημένος στρατηγός της επανάστασης στη συνείδηση των Ελλήνων.


Όσοι μετείχαν στην επανάσταση του 1821 δεν είναι οι «ξεβράκωτοι» που χάλασαν την αρμονική συνύπαρξη Ελλήνων και Τούρκων (ειπώθηκε δυστυχώς αλλά πέρασε στα ψιλά από ανώτατο ορθόδοξο ιερωμένο και μέχρι σήμερα δεν έχει διαψευστεί) αλλά θα είναι οι απελευθερωτές της Ελλάδας στη συνείδηση των Ελλήνων.


Ο Μακεδονομάχοι ποτέ δεν θα γίνουν οι κατακτητές αλλά θα μείνουν οι απελευθερωτές της Μακεδονίας στη συνείδηση των Ελλήνων.


Η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη δεν θα γίνουν ποτέ Istanbul και Izmir στη συνείδηση των Ελλήνων. Ο συνωστισμός στη Σμύρνη δεν ήταν για να μπουν στα καράβια για κρουαζιέρα αλλά πίσω τους οι Κεμαλικοί έσφαζαν, αυτό δεν αλλάζει στη συνείδηση των Ελλήνων.

Όσο αφορά το ότι η αρχαία Ελληνική γλώσσα είναι νεκρή, αν αφαιρέσουμε απ’ τη νεοελληνική τις αρχαιοελληνικές λέξεις δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε.


Οι βοσκοί στην Ελληνική ύπαιθρο χρησιμοποιούν την φράση «σαλαγώ τα πρόβατα», η λέξη σαλαγώ (άγω τον σάλον-οδηγώ την φασαρία) υπάρχει για πάνω από 3000 χρόνια.Όσο αφορά το ότι η Ελληνική γλώσσα είναι μικρή αν αφαιρέσουμε τις Ελληνικές λέξεις από πολλές ξένες γλώσσες θα τους μείνουν για συνεννόηση τα «αγκ» και τα «ουγκ».


Γι’ αυτά και άλλα πολλά σας κουνάμε το μαντήλι κα. Δραγώνα και δεν λυπόμαστε καθόλου μα καθόλου που σας χάνουμε.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΑΪΔΑΡΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟ ΛΑΟ!


Τάδε έφη αρχιραββίνος του Ισραήλ!Σ.Α: Φανταστείτε τι θα γινόταν στην Ελλάδα απο τους απανταχού "προοδευτικούς", αν έβγαινε ο Ανθιμος και έλεγε οτι όλοι οι λαοί δημιουργήθηκαν για να υπηρετούν τους Ελληνες και είναι ζώα!


Θα είχε καεί απλώς το πελεκούδι!!!Σόφισμα απο το Ταλμούδ: Οπως ο γάϊδαρος, έτσι και οι μη-Εβραίοι δημιουργήθηκαν για να υπηρετούν τους Εβραίους


«Οι μη-Εβραίοι γεννήθηκαν για να μας υπηρετούν. Σε αυτό το κόσμο δεν έχουν παρα ένα μόνο πράγμα να κάνουν – να υπηρετούν το λαό του Ισραήλ.»

Μια κορυφαία θρησκευτική φιγούρα στο Ισραήλ συνέδεσε τους μη-Εβραίους με γαϊδάρους και τέρατα, λέγοντας οτι ο αποκλειστικός σκοπός της ύπαρξής τους είναι να υπηρετούν τους Εβραίους.Ο ραββίνος Οβάντια Γιόζεφ πνευματικός ηγέτης τους θρησκευτικού φονταμενταλιστικού κόμματος, ΣΑΣ, που αντιπροσωπεύει τους Μεσανατολίτες Εβραίους, σύμφωνα με πληροφορίες είπε κατα τη διάρκεια Σαββατιάτικου κυρήγματος την εβδομάδα που πέρασε οτι «αποκλειστικός σκοπός της ύπαρξης των μη-Εβραίων είναι να υπηρετούν τους Εβραίους.»


Ο Γιόζεφ θεωρείται ένας απο τους μεγαλύτερους πνευματικούς ηγέτες στο Ισραήλ και απολαμβάνει την υποταγή εκατοντάδων χιλιάδων πιστών προς το πρόσωπό του.


Το κόμμα ΣΑΣ είναι ηγετικός συνεργάτης της κυβέρνησης συνασπισμού του Ισραήλ.


Ο Γιόζεφ είναι επίσης πρώην αρχιραββίνος του Ισραήλ, όπως αναφέρθηκε απο την εφημερίδα «Jerusalem Post», είπε οτι η βασική λειτουργία ενός «γκόϊμ»(μη-Εβραίου) είναι να υπηρετεί τους Εβραίους.


Ο Γιόζεφ είπε επίσης οτι οι ζωές των μη-Εβραίων στο Ισραήλ διατηρούνται απο τον Θεό με σκοπό την αποφυγή απωλειών Εβραίων.

«Στο Ισραήλ, ο θάνατος δεν έχει κυριαρχία πάνω τους... Με τους μη-Εβραίους, θα ισχύει ότι με κάθε άλλο άτομο – Χρειάζονται το θάνατο, αλλά ο Θεός τους δείνει μακροβιότητα. Γιατί; Φανταστείτε οτι αν ένας γάϊδαρος πέθαινε το αφεντικό του θα έχανε τα χρήματά του.


«Αυτοί είναι οι υπηρέτες του... Για αυτό μακροημερεύουν, για να δουλεύουν καλά για τον Εβραίο.»


Ο αρχιραββίνος Γιόζεφ συνέχισε και είπε: «Γιατί χρειάζονται οι μη- Εβραίοι; Χρειάζονται για να δουλεύουν, για να τραβούν το άροτρο, να θερίζουν και εμείς θα καθόμαστε σαν αφέντες και θα τρώμε.»


«Για αυτό δημιουργήθηκαν οι μη-Εβραίοι.»


Για παράδειγμα, ραββίνοι συνδέθηκαν με το κίνημα Chabad, ένα ρατσιστικό αλλά με επιρροή δόγμα, που διδάσκει ανοικτά οτι σε πνευματικό επίπεδο οι μη-Εβραίοι είναι το ίδιο με τα ζώα.


Ο Αμπραχαμ Κούκ, ο θρησκευτικός μέντορας του εποικιστικού κινήματος, έχει αναφερθεί οτι δήλωσε πως οι διαφορά ανάμεσα σε έναν Εβραίο και ένα μη-Εβραίο είναι μεγαλύτερη απο αυτή μεταξύ των ανθρώπων και των ζώων.

ΠΗΓΗ: http://desertpeace.wordpress.com/2010/10/18/non-wisdom-from-the-talmud-like-the-donkey-non-jews-were-created-to-serve-jews/ΣΕΛΙΔΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΔΡΕΑΚΟ

http://www.facebook.com/pages/SYMPARASTASE-STO-DIOKOMENO-ARCHIPHYLAKA-DEMETRE-ANDREAKO/157272637646367

Ένοπλη δύναμη στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Έβρο!

Τα λέγαμε! Θυμάστε?  Με πρόφαση  την ασφάλεια θα περάσουν
ότι θέλουν. Η επόμενη φάση θα περιλαμβάνει πιθανόν Ευρωστρατό.
Και εάν τους έπιασε ο πόνος εκεί στην Ε.Ε  για τους λαθρομετάστες
 που ήταν τόσα χρόνια οέο?????Για πρώτη φορά μετά τον Β’ ΠΠ αναπτύσσονται και επίσημα ξένα ένοπλα τμήματα στην Ελλάδα! Συγκεκριμένα θα αναπτυχθεί μια δύναμη περίπου 300 ενόπλων ειδικά εκπαιδευμένων στην φύλαξη συνόρων οι οποίοι θα προέρχονται από διάφορες χώρες της ΕΕ.Είναι επίσης η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο σώμα θα αναπτυχθεί σε χώρα της ΕΕ από τότε που δημιουργήθηκε το σώμα σύμφωνα με τον κανονισμό 863/2007 της 11ης Ιουλίου του 2007. Η RABIT (Rapid Border Intervention Teams) έτσι όπως ονομάζεται η ειδική αυτή μονάδα έχει ήδη πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό ασκήσεων Πορτογαλία Σλοβενία και άλλες χώρες της Ε.Ε. και θα αφιχθεί στην Ελλάδα με τον πλήρη οπλισμό της. Όλες οι δραστηριότητές της θα υπάγονται στις προβλέψεις των Ελληνικών νόμων, ενώ τα έξοδα της φιλοξενίας τους θα τα καλύπτει η χώρα μας. Θα ενεργούν από κοινού με τους έλληνες συνοριοφύλακες.


Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, «ο αριθμός των παράνομων μεταναστών που περνούν τα σύνορα παρουσιάζει σταθερή αύξηση και η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δραματική, ιδιαίτερα στα 12,5 χιλιόμετρα κοντά στην ελληνική πόλη Ορεστιάδα». Εκεί είναι ακριβώς που σε πρώτη φάση αναμένεται να αναπτυχθούν τα 300 άτομα της RABIT, καθώς σε εκείνο το σημείο ο Έβρος είναι αρκετά ρηχός με αποτέλεσμα να παρατηρείται το μεγαλύτερο κύμα παράνομης διέλευσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δυνάμεις θα αναπτυχθούν και θα τεθούν υπό τις οδηγίες των ελληνικών αρχών «για περιορισμένο –όμως- χρονικό διάστημα».


Από την πλευρά της, η αρμόδια επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Σεσίλια Μάλμστρομ δήλωσε «η ροή των ανθρώπων που περνούν παράνομα τα σύνορα έχουν αγγίξει επίπεδα συναγερμού και η Ελλάδα είναι προφανές ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της την κατάσταση». Την ανάπτυξη των συνοριακών ομάδων ταχείας επέμβασης και τη συνεργασία της Κομισιόν είχε ζητήσει με επιστολή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής.

Μεξικό: Ομαδική εκτέλεση 13 ατόμων σε κλινική αποτοξίνωσης

Ο παραλογισμός του πολέμου των ναρκωτικών καλά κρατεί στο Μεξικό το ίδιο και οι νεκροί. Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης πως ο πόλεμος κατά των καρτέλ δείχνει να είναι νικηφόρος, οι βαρόνοι των ναρκωτικών φαίνεται πως "εγκαινιάζουν" νέα τακτική όπου τώρα προσπαθούν να κτυπήσουν κέντρα αποθεραπείας από τα ναρκωτικά.


Το πιο πρόσφατο περιστατικό ανακοινώθηκε εχθές από τη μεξικανική Αστυνομία και αφορά την εκτέλεση 13 ατόμων από άγνωστους οπλοφόρους. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πολύπαθη πόλη και προπύργιο των καρτέλ ναρκωτικών Tijuana όταν ένοπλη ομάδα αποτελούμενη από 2 έως 4 άτομα εισέβαλλε την Κυριακή το Βράδυ σε κλινική αποτοξίνωσης και αφού συγκέντρωσε τουλάχιστον 13 άτομα από 19 έως 56 ετών στη συνέχεια τα εκτέλεσε, εν ψυχρώ. Δεν έγινε γνωστό πως οι ένοπλοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την κλινική αλλά και να εισέλθουν μέσα, καθώς στην είσοδό της υπήρχε μια μεγάλη σιδερένια πόρτα και η περιοχή που βρίσκεται είναι μια εργατική συνοικία.


Ένας επιζών της επίθεσης αφηγείται: «Στεκόμουν πίσω και όταν άκουσα όλοι κάτω στο πάτωμα, στην αρχή νόμιζα πως ήταν ή αστυνομία. Κρύφτηκα κάτω από το κρεβάτι και έμεινα εκεί». Ο Hernandez Esparza ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος της κλινικής δήλωσε πως κρύφτηκε σε ένα διπλανό δωμάτιο μαζί με άλλους 9 επισκέπτες της κλινικής μέχρι να σταματήσουν οι πυροβολισμοί οι οποίοι κράτησαν σχεδόν δύο λεπτά. Το συγκεκριμένο κέντρο είναι ένα από τα 175 κέντρα αποθεραπείας για ναρκωτικά που βρίσκονται στην Tijuana, και σε αυτό νοσηλεύονταν περί τα 40 άτομα. Τον περασμένο Ιούνιο σε άλλο κέντρο θεραπείας στην πόλη Chihuahua σε παρόμοια επίθεση είχαν σκοτωθεί 19 άτομα.

22 τουρκικά μαχητικά και 13 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου σήμερα


Δύο σχηματισμοί τουρκικών μαχητικών, αποτελούμενοι από 22 αεροσκάφη πραγματοποίησαν σήμερα 5 παραβάσεις των κανόνων FIR Αθηνών και 13 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ). Από τα 22 αεροσκάφη τα 10 έφεραν οπλισμό, ενώ παρά τον μεγάλο αριθμό παραβιάσεων και παραβάσεων δε σημειώθηκε καμία εμπλοκή, με τα μαχητικά της ΠΑ που έσπευσαν να τα αναγνωρίσουν. Όλη η δραστηριότητα εκδηλώθηκε στο βόρειο, κεντρικό και νότιο Αιγαίο.


Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Ο Γιώργος φοβήθηκε να πάει στην ΕΡΤ για την διακαναλική


Ημέρα της διακαναλικής συνέντευξης του πρωθυπουργεύοντα της Ελλάδας, Γιώργου Παπανδρέου, η σημερινή. Ημέρα που όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τι θα σκεφτεί ο πρωθυπουργός της Ελλάδας για να μας πιέσει να ψηφίσουμε τον αργό και βασανιστικό θάνατό μας...Όπως ήταν φυσικό -και απολύτως λογικό-, όταν πάρθηκε η απόφαση αυτής της "βαρυσήμαντης" διακαναλικής παρουσίας του Γιώργου Παπανδρέου, επιλέχθηκε η ΕΡΤ (κρατική τηλεόραση) στα στούντιο της οποίας θα γινόταν η "βαρυσήμαντη" εμφάνιση του Γ.Α. Παπανδρέου. Αφού επιλέχθηκαν οι άνθρωποι που θα συμμετείχαν, αφού επιλέχθηκε ο σκηνοθέτης και το στούντιο που θα χρησιμοποιούνταν, ορίσθηκε και η Δευτέρα (σήμερα δηλαδή), ως ημέρα alert για ολόκληρη την ΕΡΤ. Επιλεγμένες ομάδες των ΜΑΤ ειδοποιήθηκαν για να αναλάβουν την φύλαξη του κτιρίου (και φυσικά του ίδιου του Γιώργου Παπανδρέου) για να μην υπάρξουν ιλαροτραγικά φαινόμενα, όπως τότε που η κυρία Διαμαντοπούλου είχε αποκλειστεί μέσα στην ΕΡΤ και επενέβησαν τα ΜΑΤ (εντός του κτιρίου) για να την απεγκλωβίσουν!!! Μάλιστα, έπαιξε και το σενάριο του Μαξίμου, για να υπάρξει κατάλληλος αποπροσανατολισμός σε όσους Έλληνες πολίτες θα τολμούσαν να διαμαρτυρηθούν προ και κατά την διάρκεια της εμφάνισης του Γιώργου Παπανδρέου...


Όμως, "ο φόβος φυλάει τα ερίφια" κι έτσι, αποφασίσθηκε η αλλαγή του τόπου της εμφάνισης του πρωθυπουργεύοντος την χώρα. Το μέγαρο Μαξίμου, η πρωθυπουργική κατοικία, κρίθηκε ως ο καταλληλότερος χώρος για να εμφανισθεί ο Γ.Α. Παπανδρέου. Προφανώς οι άνδρες της πρωθυπουργικής ασφάλειας έκριναν πως θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο να "εκτεθεί" ο πρωθυπουργός σε ένα κτίριο με... "παρελθόν". Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν πως το προσωπικό της Ελληνικής Κρατικής Τηλεόρασης (ΕΡΤ) κρίθηκε ως μη έμπιστο και ικανό να ανοίξει τις πόρτες στους Έλληνες διαδηλωτές που σίγουρα θα βρισκόντουσαν έξω από το κτίριο της Κρατικής Τηλεόρασης...!


Με απλά λόγια, ο Γιώργος Παπανδρέου δεν εμπιστεύεται ΚΑΝΕΝΑΝ πέρα από την προσωπική του ασφάλεια...! Φοβάται τους Έλληνες πολίτες; Και γιατί άραγε; Είναι δυνατόν ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός να ανησυχεί για την ασφάλειά του και να θεωρεί πως κινδυνεύει από τους πολίτες της χώρας που (δια)κυβερνά;

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ "ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ":ΣΤΟΥΣ 4 ΕΦΤΑΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΕΣ,ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ!


Δύο αστυνομικοί που υπηρετούν στη Θεσσαλονίκη έχουν αρνηθεί να παραλάβουν τις νέες υπηρεσιακές ταυτότητες για θρησκευτικούς λόγους και αναμένουν να κινηθεί πειθαρχική δίωξη εναντίον τους, ενώ ένας τρίτος αποχώρησε οικειοθελώς από την ΕΛ.ΑΣ. πριν από έναν μήνα, υποστηρίζοντας πως το έκανε «για να μην υποστώ όσα υπέστη ο συνάδελφος στην Αθήνα, που παραπέμπεται με το ερώτημα της απόταξης για τον ίδιο λόγο», όπως είπε στο «Εθνος».Ο απόστρατος πλέον Αναστάσιος Θεοδωρίδης, που υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Ορθόδοξου Αγωνιζόμενου Συλλόγου «Αγιος Βασίλειος», που έχει πρωτοστατήσει στον «πόλεμο» κατά των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων με barcode, ταυτίζοντάς το με τον αριθμό 666 του Αντίχριστου. «Είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδας με όνομα και επίθετο και δεν είναι δυνατό να περιθωριοποιείται το όνομά μας, ούτε να αριθμοποιηθούμε και να υπάρχουν στην ταυτότητά μας κρυπτογραφημένα σύμβολα που δεν είναι ορατά διά του οφθαλμού», είπε στο «Εθνος» υποστηρίζοντας πως οι ίδιοι οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών καρτών έχουν συνδέσει το barcode με τον αριθμό 666.


Οι δύο αστυφύλακες, που υπηρετούν στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου και έχουν επίσης αρνηθεί να παραλάβουν τις ταυτότητες, είναι μέλη του ίδιου συλλόγου. «Είναι άνθρωποι οικογενειάρχες, με παιδιά, από λαϊκές οικογένειες και θρησκευόμενοι. Υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ. 10 και 11 χρόνια. Δεν έχει κινηθεί ακόμα πειθαρχική διαδικασία εναντίον τους αλλά περιμένουν τη σειρά τους», είπε ο κ. Θεοδωρίδης, ο οποίος γνώριζε την πειθαρχική δίωξη του συναδέλφου του στην Αθήνα, με 19 χρόνια υπηρεσίας, που παραπέμφθηκε με το ερώτημα της απόταξης.


Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης απέστειλε ερώτημα στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. για το θέμα, ύστερα από επιφυλάξεις πολλών μελών της.


«Πολλοί συνάδελφοι ανησυχούσαν για προσβολή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων και ρωτήσαμε υπηρεσιακά. Πήραμε την απάντηση ότι έχει μόνο ένα μαγνητάκι για την αναγνώριση του κατόχου και δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις ανησυχίες», είπε στο «Εθνος» ο γενικός γραμματέας της Ενωσης, Θ. Παπαδάκης.

ΠΗΓΗ: http://hellas-orthodoxy.blogspot.com/

Εκτός Εκκλησίας όσοι πάρουν το τσιπ – 666


ΔΗΛΩΣΗ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Στην «Ελεύθερη Ωρα» της Κυριακής ο Μητροπολίτης Πειραιώς κάνει μια πολύ ξεκάθαρη δήλωση για την «κάρτα του πολίτη. Λέει, μεταξύ άλλων, ο κ. Σεραφείμ: «Όσοι πάρουν το τσιπ – 666 μένουν εκτός Εκκλησίας».Αρέσει – δεν αρέσει ο Μητροπολίτης Πειραιώς είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ αρχιερέας που παίρνει θέση για την κάρτα του πολίτη, την ώρα που η επίσημη εκκλησία, δια του Αρχιεπισκόπου της κ. Ιερώνυμου, τηρεί στάση… σιωπής!


Να είναι βέβαιοι, πάντως, οι αγαπητοί μας Μητροπολίτες πως αργά ή γρήγορα τα ίδια τα γεγονότα θα τους υποχρεώσουν να τοποθετηθούν. Και τότε θα δούμε πραγματικά την Πίστη τους…

ΠΗΓΗ: www.elora.grΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΛΙΑΝΩΝ

ΕΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΘΑ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΑΝ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ!!!

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ
ΟΡΙΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΚΑΘΗΣΤΕΡΗΜΕΝΑ.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΕΦΤΑΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΜΑΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΡΕ!

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Τραγούδι-αφιέρωμα στον Σωκράτη Γκιόλια


Η αφορμή για να δημιουργηθεί το ellinonafipnisis είταν ο θάνατος του Σωκράτη Γκιόλια.
Ο προβληματισμός του τι γίνετε γύρο μας υπήρχε και πριν τη δολοφονία, με την πράξη όμως αυτή ξεχείλισε το ποτήρι.
Το σκεπτικό είταν μεσα από άλλο ένα ακόμα blog να ενημερωθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος για τα γινόμενα γύρο μας, αυτά που σπάνια και σχεδόν ποτέ δεν αναφέρει η τηλεόραση της Νέας Τάξης και ο κόσμος κοιμάτε και ονειρεύετε και οχι να κρυφτούμε σαν τη στρουθοκάμηλο .
Αλωστε ξέρουμε καλά οτι σε λίγο καιρό θα σταματήσει η ελεύθερη έκφραση και στο Ιντερνετ και όποιος ξύπνησε και κατάλαβε έχειν καλώς.
Τα περισσότερα blogs  θα κλείσουν γιατί θα χάσουν την ανωνυμία τους.
Πάντα για το καλό μας έτσι???
Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν αλλιώτικο και περίεργο πόλεμο. Εναν πόλεμο που σίγουρα μόνο θα δυναμώνει.
Εναν πόλεμο που οι μόνοι μας σύμμαχοι είναι η πίστη μας στον τριαδικό Θεό και την Παναγία.
Και ο πόλεμος αυτός δεν θα τελειώσει εάν δεν φτάσει μέχρι εκεί που έχει ορίσει ο ίδιος ο Θεός.
Μέχρι να χωρίσει η Ηρα από το σιτάρι.

Ο θάνατος του Σωκράτη δεν μας φόβησε.  Μας γέμισε δύναμη και μας πείσμωσε , γι'αυτό μην νομίζουν οι δράστες  οτι πέτυχαν το σκοπό τους.
Αλωστε είπαμε, εδώ είναι ΕΛΛΑΣ  και οτι και να κάνουν η φωνή της Αλήθειας της Ελευθερίας και της Αγάπης υπήρχε και θα υπάρχει για πάντα.


Τρεις μήνες μετά την δολοφονία του δημοσιογράφου και διευθυντή του δημοφιλούς blog "Τρωκτικό" Σωκράτη Γκιόλια, ο αδελφός του, Νίκος κυκλοφορεί τραγούδι-αφιέρωμα στην μνήμη του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα.ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΑΡΑΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΕΤΥΧΕ Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ!

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι υπέρμαχοι της πολυπολιτισμικής κοινωνίας αναθεωρούν τις απόψεις τους για το πόσο εφαρμόσιμη μπορεί να είναι στην πράξη.Αυτό δεν συμβαίνει τυχαία αφου οι μετανάστες και λαθρομετανάστες δεν επιθυμούν να αλλάξουν ταυτότητα σε ποσοστό άνω του 90%.


Τρανό παράδειγμα η Γερμανία που λόγω Β' Παγκοσμίου Πολέμου παραδόθηκε στις ορέξεις των Παγκοσμιοποιητών, οι οποίοι έκαναν πραγματική λοβοτομή στους Γερμανούς, πείθοντας τους περισσότερους οτι η πολυφυλετική και πολυπολιτισμική κοινωνία είναι ωφέλιμη.


Σήμερα η γερμανική κυβέρνηση λέει για πρώτη φορά αυτό που οι Γερμανοί βλέπουν καθημερινά τα 10 τελευταία χρόνια.


Οτι το πολυπολιτισμικό μοντέλο κοινωνίας έχει αποτύχει και οτι δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο απο "Δούρειο Ιππο" των Παγκοσμιοποιητών, που σκοπό έχουν να κυριαρχήσουν επι της ανθρωπότητας.

Αστυνομικός αποτάχθηκε γιατί αρνήθηκε να παραλάβει την «Κάρτα του πολίτη»

ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕ.
ΑΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ!!!


Αστυνομικός με 19 χρόνια προϋπηρεσία, με συνέπεια στα καθήκοντά του και πίστη στην υπηρεσία του με λευκό μητρώο, αποτάχθηκε απο την υπηρεσία του κατ’όπιν απόφασης της πειθαρχικής επιτροπής.Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν 5 αστυνομικοί εκ των οποίων 4 υψηλόβαθμοι.


Στην απολογία του σε αυτή την επιτροπή ισχυρίστηκε οτι δεν παραλαμβάνει την «κάρτα του πολίτη» για καθαρά θρησκευτικούς λόγους.


Αυτό ήταν το φοβερό παράπτωμα για το οποίο τον απέταξαν απο την υπηρεσία του. Ο αστυνομικός είναι έγγαμος με δυο παιδιά, δεν πήρε καμιά αποζημείωση και δεν υπάρχει πρόβλεψη ούτε για ασφαλιστική κάλυψη.


Τα προαναφερθέντα ανακοινώθηκαν στην εκπομπή του κ. Χατζάρα στο κανάλι «Bluesky» απο τον δικηγόρο του αστυνομικού.


Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η υπόθεση θα φτάσει μέχρι το ευρωπαϊκό δικαστήριο, διότι η νομοθεσία βάση της οποίας απετάχθει ο αστυνομικός παραβαίνει θεμελιώδη άρθρα του συντάγματος όπως είναι η θρησκευτική ελευθερία.


Ζούμε στην αποκαλούμενη «Χούντα του ΠΑΣΟΚ» στην οποία όλοι έχουν δικαιώματα εκτός απο τους Ελληνες και τους Χριστιανούς.


Καλούμε όλους τους Ελληνες και τους Χριστιανούς να μην παραλάβουν την κάρτα του πολίτη και να συμπαρασταθούν στον εν λόγω αστυνομικό.

Να προσθέσουμε ακόμα οτι η κυβέρνηση δια του κ. Ραγκούση μας διέταξε οτι όλοι οι Ελληνες πολίτες μέχρι το τέλος του 2011 θα πρέπει υποχρεωτικά να παραλάβουν την κάρτα του πολίτη.


Πρώτοι απο όλους θα πρέπει να πάρουν την κάρτα τα σώματα ασφαλείας, ενω αν δεν την πάρουν απειλούνται με απόλυση.


Κατα τη διάρκεια της συζήτησης στο «Bluesky» ειπώθηκε και το εξής περίεργο.


Η κάρτα θα περιέχει μέσα απόρρητα στοιχεία για το άτομό του στα οποία δεν θα έχει πρόσβαση ο κάτοχος της κάρτας. Αν δεν είναι αυτό φασισμός και δικτατορία τότε τι είναι;

ΠΗΓΗ: antipliroforisi.blogspot.com


Περίεργοι νυκτερινοί «επισκέπτες» σε στρατόπεδαΠροειδοποιητικοί πυροβολισμοί στην ΔΥΚ


Προβληματισμός επικρατεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις «περίεργες» προσεγγίσεις αγνώστων σε στρατόπεδα της περιοχής Αττικής, των οποίων οι κινήσεις δείχνουν ότι επιχειρούν να εισέλθουν λαθραίως αλλά μέχρι τώρα έχουν αποτραπεί, καθώς έχουν γίνει αντιληπτοί από τα εφαρμοζόμενα μέτρα ασφαλείας κι έχουν σπεύσει να εξαφανιστούν μέσα στην νύκτα.


Τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου στον Σκαραμαγκά και ειδικότερα στην περιοχή του στρατοπέδου της Διοικήσεως Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού. Συγκεκριμένα, τις νυκτερινές ώρες, περίπολος αντιλήφθηκε μία μικρή ελαστική λέμβο η οποία προσέγγιζε στην ακτή του στρατοπέδου. Οι επιβαίνοντες χρησιμοποιούσαν κουπιά προκειμένου η προσέγγισή τους να μην γίνει αντιληπτή. Αρχικώς, οι άνδρες της περιπόλου θεώρησαν ότι επρόκειτο για βατραχανθρώπους της ΔΥΚ που πραγματοποιούσαν κάποια νυκτερινή άσκηση. Όταν όμως προσέγγισαν και η περίπολος εφάρμοσε τις διαδικασίες αναγνωρίσεως, οι άγνωστοι δεν απάντησαν, με αποτέλεσμα να ριχτούν προειδοποιητικές βολές στον αέρα, όπως προβλέπεται από τις τυποποιημένες διαδικασίες. Αμέσως, οι άγνωστοι έθεσαν σε λειτουργία τον εξωλέμβιο κινητήρα κι έσπευσαν να απομακρυνθούν.

Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι σε άλλες δύο περιπτώσεις, παρατηρήθηκαν άγνωστοι οι οποίοι επεχείρησαν να εισέλθουν νύκτα σε στρατόπεδα, αυτή την φορά του Στρατού Ξηράς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, δίχως να αποκλείουν τίποτε, αρχής γενομένης από την εικασία ότι πρόκειται για άτομα τα οποία επιδιώκουν να εκθέσουν τις ένοπλες δυνάμεις, προβάλλοντας την «επιτυχία» τους έναντι των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφαλείας. Αυτό πάντως που έχει προκαλέσει εντύπωση, είναι ότι οι άγνωστοι δεν έχουν διστάσει να προσεγγίσουν και στρατόπεδα με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, όπως στην περίπτωση της ΔΥΚ.

ΠΗΓΗ: http://www.enkripto.com/2010/10/blog-post_14.html
Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΙΝΚΑ) – ΟΧΙ ΣΤΗΝ “ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ”


"...Το ΙΝΚΑ θα χρησιμοποιήσει κάθε νομικό μέσο, αλλά καλεί από τώρα τους πολίτες σε ετοιμότητα αν χρειαστεί, για να μην παραλάβουν τέτοιες κάρτες, με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τις διακηρύξεις των δικαιωμάτων του Ανθρώπου..."

ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ


GENERAL CONSUMERS’ FEDERATION OF GREECE


Κέντρο Πληροφοριών: Γ. Σεπτεμβρίου 13 – Αθήνα 10432όρ. 5οςτηλ. 210 36.32.443 Fax. 210 36.33.976


Ανοιχτή Γραμμή: 11711 email: inka – http://www.inka.gr/


40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ


ΙΝΚΑ ΔΤ 275/04.09.10


Δεν μας έφταναν η κατάργηση και μείωση των μισθών και των συντάξεων, αυξήσεις φόρων, κατάργηση δικαιωμάτων και αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης…


Σύμφωνα με δημοσιεύματα από έγκριτες εφημερίδες, και από το Διαδίκτυο, η κυβέρνηση προωθεί δύο μέτρα, συν τοις άλλοις πολυέξοδα για το κράτος:
1ο Θέλει να αντικαταστήσει την Ταυτότητα με «κάρτα πολίτη», που πολύ σωστά έχει χαρακτηριστεί Κάρτα Φακελώματος του Πολίτη, η οποία μάλιστα δεν έγινε δεκτή στην Αγγλία, λόγω μεγάλου και άσκοπου κόστους και των αντιδράσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτή η κάρτα προγραμματίζουν να ενημερώνεται με κάθε αλλαγή στην οικονομική κατάσταση (ακίνητα, κινητές αξίες, λογαριασμοί, οφειλές), οικογενειακή κατάσταση, κατάσταση υγείας (φάρμακα, εισαγωγές σε νοσοκομεία, κληρονομικό ιστορικό), μετακινήσεις ταξίδια κτλ. Όλα τα προηγούμενα θα εμφανίζονται σε «ενιαία οθόνη». Αναφέρουν ότι ο ίδιος κάτοχος «θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του από το Διαδίκτυο» – λες και δεν τα ξέρει. Θα έχει όμως και το κράτος πρόσβαση και μάλιστα σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν επιτρέπεται. Εννοείται ότι πρόσβαση θα «αποκτήσουν» όλοι οι μεγάλοι προμηθευτές (πολυεθνικές, ασφαλιστικές, τράπεζες, διαγνωστικά κέντρα, πολυκλινικές, ιδιωτικά γραφεία «εύρεσης εργασίας», ενοικίασης εργαζομένων, εισπρακτικές … ) και βέβαια οι χάκερς. Είναι γνωστό ότι το διαδίκτυο είναι και θα είναι πάντα διάτρητο.


2ο Θέλει να επιβάλλει υποχρεωτικά σε όλες τις συναλλαγές την «κάρτα των συναλλαγών», που και αυτή έχει χαρακτηριστεί Χαφιές του Καταναλωτή, και αυτή δεν έγινε δεκτή ούτε καν από τον αρμόδιο επίτροπο της φορολογίας της ΕΕ.


Τη δεύτερη κάρτα επιδιώκουν να την έχει συνέχεια ο καταναλωτής (από ποια μέχρι ποια ηλικία άραγε;) για να καταγράφεται η κάθε συναλλαγή: το προϊόν ή η υπηρεσία, ο χρόνος και η χρηματική της αξία. Είναι προφανές ότι με αυτό τον τρόπο, και επειδή κάθε προϊόν διαθέτει μπαρ-κοντ –με μία αναγωγή στα προϊόντα που αγοράζει- θα είναι γνωστά τα πάντα ανεξαιρέτως, για τον πολίτη – καταναλωτή: Οι συνήθειές του, τα πιστεύω του, η σεξουαλική του ζωή ,η υγεία του κλπ. Με αυτές τις υποχρεωτικές κάρτες ουσιαστικά δρομολογούν να καταργηθεί το Τραπεζικό Απόρρητο, το Ιατρικό Απόρρητο, και γενικά κάθε είδους απόρρητο στην ιδιωτική ζωή, θα ενοποιηθούν όλοι οι αριθμοί (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κτλ ) και θα μετατραπεί ο πολίτης σε έναν ανθρωποαριθμό. Το ΙΝΚΑ δηλώνει κάθετα ότι δεν θα δεχτεί τον Μεγάλο Αδελφό, δεν έχει να διαπραγματευτεί και να διαβουλευτεί την αξιοπρέπεια του πολίτη – καταναλωτή και καταδικάζει απερίφραστα τα προτεινόμενα μέτρα.


Καλεί όλες οργανώσεις πολιτών, τους συνδικαλιστικούς και τους επιστημονικούς φορείς και όλα τα πολιτικά κόμματα για να μην περάσει το φακέλωμα. Το ΙΝΚΑ θα χρησιμοποιήσει κάθε νομικό μέσο, αλλά καλεί από τώρα τους πολίτες σε ετοιμότητα αν χρειαστεί, για να μην παραλάβουν τέτοιες κάρτες, με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τις διακηρύξεις των δικαιωμάτων του Ανθρώπου.ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΦΤΩΧΙΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ.

Επικίνδυνη ομολογία του Ρ.Τ.Ερντογάν: "Δεν ελέγχω τους στρατιωτικούς - Απλά κάνω συστάσεις"!


Επικίνδυνες θέσεις εκφράζει σήμερα σε συνέντευξή του στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ουσιαστικά «νίπτει τα χείρας του» και ομολογεί ότι δεν μπορεί να ελέγξει τις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας προχωρόντας απλώς σε … «συστάσεις» (!) προς το στρατιωτικό κατεστημένο "να μην πετάνε επάνω από ελληνικά νησιά" και (άκουσον-άκουσον!) ότι "λαμβάνει σαφείς αποστάσεις από τις επιλογές που ακολουθούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του". Που σημαίνει ότι δεν έχει καμία δύναμη να ελέγξει τους στρατιωτικούς. Άρα τι ακριβώς μπορεί να εγγυηθεί ο Τούρκος πρωθυπουργός πέρα από τις επικοινωνιακές αερολογίες του;Μάλιστα τα λεχθέντα στην συνέντευξη από τον Ρ.Τ. Ερντογάν αγγίζουν τα όρια του γελοίου που μόνο ραγιάδες οσφυοκάμπτες θα μπορούσαν να τα εκλάβουν στα σοβαρά. Υποστήριξε ανερυθρίαστα ότι οι πτήσεις πάνω από τα νησιά «δε γίνονται τόσο συχνά όσο παλιά» και μας το παίζει και ολίγον … "Ονούρ" με το δραματικά γελοίο επιχείρημα: «Εμείς θέλουμε να μη γίνονται καθόλου πτήσεις αλλά το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει μία «ευαισθησία» και εγώ στεναχωριέμαι». Α, τον κακομοίρη τι τραβάει! Και γιατί δεν παραιτείται αφού το Γενικό Επιτελείο «τον γράφει» κανονικά;


Η συνέντευξη δίνεται στον δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά για την εκπομπή του ΣΚΑΪ «Νέοι Φάκελοι». Εδώ πλέον επιβεβαιώνονται όλοι εκείνοι μεταξύ και κυρίως οι Έλληνες στρατιωτικοί, οι οποίοι θεωρούν ότι σήμερα, λόγω της σφοδρής σύγκρουσης κεμαλικών και νεο-οθωμανών στην Τουρκία, η κατάσταση στο Αιγαίο ενέχει περισσότερους κινδύνους από οποιαδήποτε άλλη φορά στο παρελθόν. Χαρακτηριστική απόδειξη είναι η επιχείρηση «Βαριοπούλα» με το σενάριο της κατοχής του Βορείου Έβρου, αλλά και η αναβάθμιση και προσαρμογή των τουρκικών σχεδίων της «Βαριοπούλας», όπως αποκαλύπτει η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ που κυκλοφορεί.


Αλλά στην συνέντευξή του ο Ρ.Τ.Ερντογάν λέει και άλλα πολλά ενδιαφέροντα, όπως ότι «Δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μονομερείς κινήσεις στο Αιγαίο» (δηλαδή ζητεί να δηλώσουμε ότι παραιτούμεθα του δικαιώματος επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια για να άρει το casus belli, αποδεικνύοντας), ρίχνει την καραμέλα της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, δηλώνει ότι αρνείται να έρθει στην Αθήνα αν παρευρεθεό ι Μ.Νετανιάχου (ελπίζουμε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να μην φοβηθεί τον Τούρκο ομόλογό του) κατηγορώντας την ισραηλινή κυβέρνηση για «Πολιτική θρασύτητα».


Από εκεί και πέρα λέει ότι « Δεν βλέπω γιατί να μην υπάρξει συμφωνία στο Αιγαίο και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για συνεργασία... Με το φίλο μου τον κ. Παπανδρέου προσπαθούμε να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων.»


Ο Ταγίπ Ερντογάν ρωτήθηκε ακόμα για τις πτήσεις τουρκικών αεροσκαφών πάνω από το Αιγαίο.


Πάνω σε αυτό, όμως, επέρριψε ευθύνες στην ελληνική πλευρά, λέγοντας ότι η Ελλάδα κάνει πτήσεις μέχρι τη δική μας υφαλοκρηπίδα και εδώ χρειάζεται μία αλληλοκατανόηση μόλις χθες το defencenet.gr αποκάλυψε ότι θεωρούν τουρκικό εναέριο χώρο την περιοχή του Αγαθονησίου. «Αν ένα σκάφος απογειώνεται από τη μία χώρα, ένα άλλο αεροσκάφος θα πρέπει να απογειωθεί και από την άλλη» Και βάζει στην μέση την ΝΑΤΟποίηση του Αιγαίου: «Οι πτήσεις θα πρέπει να ελέγχονται από το ΝΑΤΟ»


Από εκεί και πέρα μιλάει και για «αλλαγή της ψυχολογίας της κοινής γνώμης» (που προφανώς δεν πρέπει να αντιδρά όταν τα τουρκικά μαχητικά παραβιάζουν τα σύνορά μας) Αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε και την ψυχολογία της κοινής γνώμης , αν μην βλέπει δηλαδή τα πράγματα από την στρατιωτική πλευρά. Νομίζω ότι υπάρχει μία κόπωση απ΄αυτή τη συζήτηση».Καμία κόπωση αγαπητέ Ταγίπ! Εδώ είναι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και σας περιμένουν απόλυτα ξεκούραστες…

"Καθάρισαν" χωρίς ούτε ένα ευρώ πρόστιμο οι Vodafone και Ericsson για τις υποκλοπές!


Πως μπορείς να ζητήσεις από τον απλό πολίτη θυσίες, όταν συμβαίνουν αυτά: Ακύρωσε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ως μη νόμιμες τις αποφάσεις της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) το 2007 με τις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο 76 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Vodafone και πρόστιμο 7,3 εκατομ. ευρώ στην εταιρεία Έρικσον για τις τηλεφωνικές υποκλοπές που αποκαλύφθηκαν το 2006. Έγκλημα κατά της Δημοκρατίας, χωρίς την παραμικρή τιμωρία... Το πρόστιμο στην Vodafone επιβλήθηκε για παράβαση της νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών και στην Έρικσον, η οποία ήταν προμηθευτής του λογισμικού της Vodafone, με το σκεπτικό ότι δενέπραξε τα δέοντα προκειμένου να προληφθούν και αποτραπούν οι υποκλοπές.


Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με τις υπ’ αριθμ. 3319 και 3320/2010 αποφάσεις και με πρόεδρο τον Κων. Μενουδάκο, έκρινε ότι οι συνεδριάσεις των μελών της ΑΔΑΕ δεν γίνονται δημόσια ενώ πρέπει να είναι δημόσιες βάσει τους Συντάγματος και η μη δημοσιότητα αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι αποφάσεις που ελήφθησαν για την Vodafone και την Έρικσον να είναι άκυρες.


Η Ολομέλεια του ΣτΕ αφού έλαβε υπ’ όψιν της την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που επιτάσσει τον κανόνα της «δίκαιης δίκης» (άρθρο 6) και τις επιταγές του Συντάγματος για το απόρρητο των επικοινωνιών και του τρόπου λειτουργίας ανεξάρτητων Αρχών (άρθρα 19 και 101Α), έκρινε ότι ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της ΑΔΑΕ ο οποίος «θεσπίζει απαγόρευση της δημοσιότητας των συνεδριάσεων της Αρχής» είναι παράνομος, καθώς αυτές πρέπει να είναι δημόσιες.


Ακόμη, αναφέρει η Ολομέλεια του ΣτΕ ότι οι αποφάσεις «με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις εις βάρος διοικουμένων, επιβάλλεται να εκδίδονται ύστερα από προηγηθείσα συνεδρίαση, στην οποία θα είναι ελεύθερη η είσοδος στο κοινό, να είναι δε το κείμενό τους προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη».


Τέλος, ανέπεμψε και τις δύο υποθέσεις στην ΑΔΑΕ προκειμένου να εκδώσει άλλες νέες νόμιμες αποφάσεις προστίμων στις δύο εταιρείες.


Τώρα, αυτό είναι Δικαιοσύνη;

Άγκυρα: "Τουρκικός εναέριος χώρος το Αγαθονήσι - Τον παραβιάζουν τα ελληνικά μαχητικά"!

Τουρκικό εναέριο χώρο χαρακτήρισε για πρώτη φορά επίσημα η Άγκυρα, όπως αποκαλύπτει σήμερα για πρώτη φορά το defencenet.gr, την εναέρια περιοχή του Αγαθονησίου! Κατ’αυτό τον τρόπο θεωρεί ότι τα δύο ελληνικά F-16C που έσπευσαν στην περιοχή για να αναχαιτίσουν τα τουρκικά αεροσκάφη που έκαναν υπέρπτηση στο Αγαθονήσι( για την οποία σήμερα σε συνέντευξή του ο Τούρκους πρωθυπουργός δηλώνει με κροκοδείλια δάκρυα ότι "Λυπάται που συνέβη") παραβίασαν τον τουρκικό εναέριο χώρο και μάλιστα σε μεγάλο βάθος, όπως υποστηρίζει το τουρκικό ΓΕΕΘΑ! Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι τα ελληνικά μαχητικά εισήλθαν στον τουρκικό εναέριο χώρο κατά 4 ν.μ.! Σε επικοινωνία που είχαμε και με το ΓΕΕΘΑ και με το ΓΕΑ αυτό αποκλείστηκε κατηγορηματικά και τέθηκαν στην διάθεση του defencenet.gr όλα τα πειστήρια της πτήσης. Η πραγματικότητα είναι ότι η Άγκυρα θεωρεί την περιοχή του Αγαθονησίου ότι είναι τουρκική.Γράφουν συγκεκριμένα στην αναφορά τους «(257) 12 Νοεμβρίου 2010 Χερσόνησος Dlek/ Νότια της επαρχίας Αϊδινίου - Δύο F-16 προερχόμενα από τη Νέα Αγχίαλο, εισήλθαν 4 ναυτικά μίλια στον εναέριο χώρο μας, στην περιοχή Χερσόνησος Dilek/ Νότια της επαρχίας Αϊδινίου, όπου παρέμειναν για 2 λεπτά, κάνοντας παραβίαση».


(257 12 Ekim 2010 Dilek Yarımadası / Aydın Güneyi Yunanistan'ın N.Ankhialos meydanından kalkan, anılan ülkeye ait 2XF-16 uçağı, Dilek Yarımadası / Aydın güneyinde, 4 deniz mili içeriye girerek, hava sahamızı 2 dakika süre ile ihlal etmiştir).


(http://www.tsk.tr/HABERLER_ve_OLAYLAR/2_Hava_Ihlalleri/tatbikat_ucuslarinda_yunanistanin_mudahalesi_2010.htm)


Τι σημαίνει αυτό: Εγείρουν πλέον ιδιοκτησιακές απαιτήσεις και για τα νησιά της περιοχής. Γιατί δεν μπορεί να θεωρούν τουρκικό εναέριο χώρο, τον εναέριο χώρο που βρίσκεται επάνω από ελληνικό έδαφος. Από ελληνική πλευράς δεν έχει υπάρχει ούτε «κιχ» για την απίστευτη και αυθαίρετη τουρκική κίνηση. Ούτε από το ΓΕΕΘΑ, ούτε από το λαλίστατο κατά τα άλλα ΥΠ.EΞ.


Στο μεταξύ, όπως γράφουν σήμερα ΤΑ ΝΕΑ, σε νέου τύπου προκλητική τακτική αµφισβήτησης ελληνικών δικαιωµάτων και αρµοδιοτήτων εφήρµοσε δύο φορές την προηγούµενη εβδοµάδα η Αγκυρα στον εναέριο χώρο του Αιγαίου αξιώνοντας από ελληνικά µαχητικά αεροσκάφη µε επίκληση του ΝΑΤΟ να φύγουν από τον διεθνή εναέριο χώρο όπου πραγµατοποιούσαν αναγνώριση - αναχαίτιση τουρκικών F-16 στο FΙR Αθηνών χωρίς σχέδια, έχοντας νωρίτερα παραβιάσει τον εθνικό εναέριο χώρο.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr
Νέα μέτρα, βασικά φορολογικά, έρχονται μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου


ΤΑ ΛΕΓΑΜΕ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

Την λήψη νέων μέτρων προανήγγειλε ουσιαστικά ο αρμόδιος Επίτροπος, Όλι Ρεν, εάν η Eurostat αναθεωρήσει σημαντικά προς τα πάνω το ελληνικό έλλειμμα και χρέος. Η Eurostat σύμφωνα με πηγές των Βρυξελλών, έχει αναθεωρήσει το έλλειμμα από 13,7% σε 15,8%!


Ο αρμόδιος για την Eurostat, Όλι Ρεν, δήλωσε ότι στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις κοινοτικές και τις ελληνικές υπηρεσίες, ως τις 22 Οκτωβρίου, οπότε θα δημοσιοποιηθούν τα οριστικά στατιστικά στοιχεία των κρατών μελών της ΕΕ για το 2009.


Δεν απέκλεισε, ωστόσο, το ενδεχόμενο να παραταθεί η εξέταση των ελληνικών στοιχείων από τη Eurostat ως τις 15 Νοεμβρίου, ούτως ώστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, τόσο η ελληνική κυβέρνηση, όσο και η ΕΕ και το ΔΝΤ να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, η οποία θα ληφθεί υπόψη κατά τις διαδικασίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού της Ελλάδας για το 2011. Πρακτικά για να μην ανακοινωθούν πριν τις εκλογές τα επώδυνα νέα μέτρα.

yuri alexandrovich bezmenov Ρώσσος πράκτορας

ΠΡΟΣΟΧΗ!ΠΡΙΝ πατήσετε PLAY διαβάστε την περιγραφή

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ:Ο ΤΖΟΡΤΖ ΣΟΡΟΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥ "ΜΠΡΑΒΟ,ΤΑ ΠΑΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ"-ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ...ΕΘΝΟΣΩΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΔΝΤ!

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΤΟΥ "ΘΕΜΑΤΟΣ"

Οταν το Αρχιλαμόγιο, Ο Αρχιτοκογλύφος, ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ, Ο Εβραίος  George Soros , αυτός που επένδυσε δισ.Ευρώ για την χρεοκοπία της χώρας κάνει τέτοιες δηλώσεις τότε έχουμε τις αποδείξεις που θέλουμε για όλα αυτά που ξέρουμε. 

Δίνουν πακτωλό εκατομμυρίων στα χρεωκοπημένα ΜΜΕ.Το αντάλλαγμα το φαντάζεστε όλοι….


Οι πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο υποστηρίζουν ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα εξαγγελθεί σχέδιο για τη... στήριξη των θέσεων εργασίας στο χώρο του Τύπου. Με άλλα λόγια σκέφτονται να στείλουν έναν πακτωλό εκατομμυρίων στα χρεοκοπημένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κι ασφαλώς τα Μέσα αυτά θα είναι όμηροι στη συνέχεια στις όποιες ορέξεις της εξουσίας.Θα είναι προκλητικό να παρέμβει με αυτό τον τρόπο το κράτος για να «σώσει» έναν δοκιμαζόμενο από την κρίση κλάδο, όταν την ίδια ώρα ολόκληρη η χώρα έχει ανάγκη μιας ανάλογης αρωγής. Για ποιόν λόγο, άραγε, πέραν από τον προφανή της χειραγώγησης της κοινής γνώμης, έχει νόημα μία τέτοια ενέργεια; Δεν είναι προκλητικό το κράτος να δείχνει κάθε φορά... το φιλάνθρωπο πρόσωπό του επιλεκτικά μόνο απέναντι στον Τύπο και στις ΠΑΕ, όταν αρνείται τα φάρμακα στο συνταξιούχο που τα έχει απόλυτη ανάγκη για την επιβίωσή του;


Κι έπειτα, για ποιόν Τύπο μιλάμε; Στην Ελλάδα έχουμε πλειάδα εφημερίδων, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, μεγαλύτερο αριθμό από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας, που ζουν σχεδόν αποκλειστικά από την κρατική διαφήμιση ή από χαριστικές διατάξεις, όπως η υποχρέωση των επιχειρήσεων στην εποχή του internet να δημοσιεύουν σε εφημερίδες τους ισολογισμούς τους.


Ο Τύπος στην Ελλάδα είναι επιδοτούμενος από τις εκάστοτε κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες. Γι΄ αυτό κι έχει φτάσει στα σημερινά του αδιέξοδα. Είναι ένας χρόνιος ασθενής που ζει μόνο με τη βοήθεια του αναπνευστήρα και με τον κίνδυνο να πάψει να αναπνέει αν κάποιος τραβήξει το καλώδιο από την πρίζα.


Είναι αστείο να ακούει κανείς τους πολιτικούς να κατακεραυνώνουν τη διαπλοκή, όταν οι ίδιοι την επιδιώκουν. Είναι επικίνδυνο για τη Δημοκρατία να ελέγχεται με αυτό τον τρόπο ο Τύπος και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.


Πολύ φοβόμαστε ότι σε λίγο καιρό εμείς οι δημοσιογράφοι θα περπατάμε στο δρόμο και θα φοβόμαστε για τη σωματική μας ακεραιότητα, αν δώσουμε στον κόσμο την αίσθηση ότι δεν ελέγχουμε την εξουσία, όπως είναι ο ρόλος μας, αλλά είμαστε υπηρέτες της, τσιράκια της.

Να χαθούν τόσες θέσεις εργασίας; Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Θα είχε νόημα να το θέσουμε αν το κράτος ακολουθούσε ανάλογη πολιτική και για άλλους δοκιμαζόμενους από την κρίση κλάδους. Αλλά δεν το κάνει, στο όνομα της Ελεύθερης Οικονομίας. Γιατί οι εφημερίδες και οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα πρέπει να αποτελέσουν την εξαίρεση;


Ευχόμαστε να μην προχωρήσει η «ρύθμιση» που γίνεται αποκλειστικά και μόνο για να σωθούν για άλλη μία φορά με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων οι χρεοκοπημένοι εκδότες. Διότι και στο χώρο του Τύπου θα πρέπει να λειτουργήσει κάποτε, επιτέλους, ο ανταγωνισμός. Την ίδια ώρα που κάποιοι ζουν χάρη στην κρατική διαφήμιση, κάποιοι άλλοι μοχθούν για να κερδίσουν τον αναγνώστη. Επενδύουν χρήματα σε ανθρώπινο δυναμικό, σε νέες τεχνολογίες. Με την παρέμβαση του κράτους ισοπεδώνουμε κι αυτές τις σοβαρές προσπάθειες...
Θανάσης Μαυρίδης
thanasis.mavridis@capital.gr
ΠΗΓΗ: Πηγή: www.capital.gr 


Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Πειραματόζωα

Προτάσεις του υπουργείου Παιδείας στοχεύουν στην αποχριστιανοποίηση της ελληνικής εκπαίδευσης.


Προτάσεις επιτροπής εκπαιδευτικών προς το υπουργείο Παιδείας για τη μετατροπή του μαθήματος  από υποχρεωτικό σε επιλεγόμενο προκαλούν την αντίδραση ιεραρχών και θεολόγων.

Oργή στην Ιεραρχία και αναστάτωση στους φοιτητές των θεολογικών σχολών και στους θεολόγους όλης της χώρας προκαλούν οι προτάσεις που επεξεργάζεται ειδική επιτροπή του υπουργείου Παιδείας για την κατάργηση της υποχρεωτικής διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στο λύκειο. Το θέμα έχει τεθεί επανειλημμένως στον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο από ιεράρχες, κληρικούς, πανεπιστημιακούς καθηγητές αλλά και τις ενώσεις των θεολόγων σε όλη τη χώρα. «Από δημοσιεύματα πληροφορηθήκαμε το σχέδιο για το νέο αναλυτικό πρόγραμμα της Β Δ και της Γ Δ λυκείου, όπου με λύπη διαπιστώσαμε ότι το μάθημα των Θρησκευτικών εντάσσεται στην κατηγορία των επιλεγομένων μαθημάτων και μάλιστα τελευταίο στην ομάδα των κοινωνικών επιστημών. Αυτό εκτιμούμε ότι σημαίνει πλήρη περιφρόνηση του μαθήματος και ουσιαστική κατάργησή του» επισημαίνει σε επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας κυρία Αννα Διαμαντοπούλου ο κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μιχαήλ Τρίτος.


Το θέμα άρχισε να γίνεται γνωστό στις αρχές του μήνα και οι


αντιδράσεις εντάθηκαν όταν το υπουργείο Παιδείας δεν διέψευσε τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Δεκάδες μητροπολίτες, ακόμη και οι φίλοι και οι υποστηρικτές του κ. Ιερωνύμου, ζητούν την άμεση και δυναμική απάντηση της Εκκλησίας στα σχέδια της επιτροπής του υπουργείου προκειμένου, όπως επισημαίνουν, να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας του μαθήματος και να διασωθούν ταυτόχρονα οι θέσεις εργασίας των καθηγητών που διδάσκουν Θρησκευτικά σε γυμνάσια και λύκεια αλλά και των φοιτητών που σπουδάζουν στις θεολογικές σχολές.


Οι ενώσεις θεολόγων κάνουν λόγο για μεθοδευμένη απαξίωση του κλάδου τους. Οπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Ενωσης Θεολόγων Μαγνησίας, «αγνοώντας τη συνταγματική κατοχύρωση του μαθήματος που το διασφαλίζει ως βασικό, ουσιώδες και κατά συνέπεια υποχρεωτικό,προχωρούν στη μετατροπή του σε επιλεγόμενο και από εκεί και πέρα όλοι φανταζόμαστε ότι το επόμενο βήμα θα είναι η κατάργησή του». Την ανησυχία τους για το ζήτημα εξέφρασαν σχεδόν όλες οι ενώσεις θεολόγων οι οποίες διαβλέπουν πίσω από τις αποφάσεις της επιτροπής σκοπιμότητες που στοχεύουν στην αποχριστιανοποίηση της ελληνικής εκπαίδευσης. Οπως επισημαίνουν στενοί συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου, ο κ. Ιερώνυμος δεν κρύβει τη δυσφορία του για τις προτάσεις της επιτροπής. Μάλιστα τονίζουν ότι ο Αρχιεπίσκοπος προβληματίζεται έντονα και από τις αλλαγές που προτείνονται και για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας. «Αν αυτές οι προτάσεις υιοθετηθούν από το υπουργείο, τότε η απάντηση της Ιεραρχίας και του Αρχιεπισκόπου θα είναι δυναμική και θα διατυπωθεί σε όλους τους τόνους» δηλώνουν χαρακτηριστικά.

Στη Γεωγραφία Γ’ Λυκείου των Αλβανικών σχολείων διδάσκονται ότι οκτώ νομοί της Ελλάδος είναι Αλβανικοί!!!

Στο εξώφυλλο του βιβλίου ο Χάρτης περιλαμβάνει όλη τη βορειοδυτική Ελλάδα.


Στη «Γεωγραφία της Αλβανίας» που διδάσκεται στην Γ’ Λυκείου των σχολείων της χώρας, οι μαθητές δε μαθαίνουν μόνο για τα σημερινά όρια του Αλβανικού κράτους αλλά, και για τις περιοχές που «αδίκως» - όπως λέει αρκετές φορές στο βιβλίο – το Συμβούλιο των Πρεσβευτών του 1913 άφησε εκτός των ορίων του κράτους Αλβανικές περιοχές (Treva Shqiptare). Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται 3 νομοί του Μαυροβουνίου, όλο το Κόσσοβο και άλλες τρεις περιοχές της Σερβίας, το μεγαλύτερο μέρος του κράτους των Σκοπίων και 8 νομοί της Ελλάδος. Το βιβλίο αυτό που διδάσκονται και τα Ελληνόπουλα της Βορείου Ηπείρου, έχει εξώφυλλο το χάρτη της Αλβανίας να πλαισιώνεται από τις «Αλβανικές περιοχές» (treva shqiptare) εκτός συνόρων.Στο ξεχωριστό κεφάλαιο με τίτλο «Οι Αλβανικές Περιοχές στην Ελλάδα», σελ. 198 στην εισαγωγή με τίτλο «Σύνθεση και θέση των Αλβανικών περιοχών» αναφέρει: Είναι Αλβανικές περιοχές που αδίκως προσαρτήθηκαν στο Ελληνικό κράτος το 1913 από το Συμβούλιο των Πρεσβευτών. Οι ιστορικές εξελίξεις, οι μαζικές βίαιες μετακινήσεις των αυτοχθόνων αλβανικών πληθυσμών και η έλλειψη επίσημων στοιχείων, δυσκολεύουν των προσδιορισμό των αλβανικών περιοχών στην Ελλάδα και κυρίως των προσδιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων αυτών των περιοχών. Αυτές οι περιοχές βρίσκονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, νότια των περιοχών της ΦΥΡΟΜ και νοτιοανατολικά του Αλβανικού κράτους μέχρι τον κόλπο της Άρτας (εννοεί τον Αμβρακικό)και αποτελείτε από τις περιοχές, Τσαμουριά, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά, Κόνιτσα κλπ.


Η προπαγάνδα των αλβανών για να γίνει ποιο πειστική, στο υποκεφάλαιο «Πληθυσμός και οικονομία» , χρησιμοποιεί τις αρχαιολογικές «ανακαλύψεις» και διαφορά ιστορικά έγγραφα - χωρίς να αναφέρει κανένα - σύμφωνα με τα οποία αυτές οι περιοχές κατοικούνταν από την αρχαιότητα από Αλβανο-ιλλυρικά φύλα, ενώ υπήρχαν και λίγοι Έλληνες!!! Ενώ όταν αναλύει τους νομούς εντός της Αλβανίας όπως του Αργυροκάστρου, Αγίων Σαράντα και Δελβίνου δεν αναφέρει πουθενά την ύπαρξη των Ελλήνων σε αυτές τις περιοχές που είναι πλειοψηφία. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι αυτό είναι το τελευταίο μάθημα της Γεωγραφίας, το μάθημα με το οποίο οι μαθητές αποχαιρετούν το Λύκειο.


Δε χρειάζεται κανείς να έχει ιδιαίτερες ιστορικές γνώσεις για να αποκρούσει αυτές τις γελοιότητες. Όσοι γνωρίζουν λίγη ιστορία ξέρουν ότι πολλές πόλεις της Αρχαίας Ηπείρου υπέφεραν από τις επιδρομές των Ιλλυριών, ενώ η πόλη της Χαονίας Φοινίκης ,που ήταν κάποτε πρωτεύουσα της Ηπείρου, καταστράφηκε ολοσχερώς από τους Ιλλυριούς. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι τι κάνει η Διακρατική Επιτροπή των Υπουργείων Παιδείας των δύο χωρών που είχε συσταθεί επί υπουργίας Αρσένη ακόμα, για την εξάλειψη εθνικιστικών αναφορών στα σχολικά εγχειρίδια. Εκτός και αν τα συγκεκριμένα κείμενα απαλλάσσονται λόγο βλακείας γιατί τα όρια του εθνικισμού τα ξεπερνούν!!!


Διαφήμιση της τουρκικής εταιρείας κατασκεύης πυραύλων Roketsan απεικονίζει την Ελληνική Βουλή να έχει δεχθεί πυραυλική επίθεση

Οσο εμείς παίζουμε τις κουμπάρες με τον αντικαπνιστικό νόμο
κάποιοι < καλοί μας φίλοι και γείτονες.....> σκέφτοντε πιο πρακτικά
ΔΕΙΤΕ


Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

ΤΡΕΜΗ: ΤΗΣ ΨΙΘΥΡΙΖΟΥΝ ΣΤ' ΑΥΤΙ ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ...

Απίστευτο. Πληρώνουμε, κάθε χρόνο, 400εκ ευρώ για την περίθαλψη λαθρομεταναστών!!!


Το παραδέχθηκε στη Βουλή ο ίδιος ο Υπουργός, Ανδρέας Λοβέρδος:


«Μιλάμε για ποσό από 150 έως 400 εκ. ετησίως το οποίο σε αυτές τις εποχές κρίσης και ανέχειας πληρώνουμε για ανθρώπους που δεν έχουμε προσκαλέσει. Δεν μπορούμε να δίνουμε 1,5 δισεκ. ευρώ την δεκαετία για την περίθαλψη λαθρομεταναστών όταν το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το κόψιμο μισθών, συντάξεων και δώρων Χριστουγέννων»


Χρειάζεται να γράψουμε κάτι παραπάνω;


Το κράτος με τα λεφτά τα δικά σου περιθάλπτει 'ξένα' σώματα.


Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που τα ταμεία είναι στο ΄κόκκινο' και τα νοσοκομεία υπερχρεωμένα.


Η περίθαλψη των λαθρομεταναστών είναι το 1% του ελλείμματος για φέτος και Μ.Ο. στα δέκα χρόνια 3,2%.


Πλήρωνε μακάκα Έλληνα για φέρουν την παγκοσμιοποίηση και την πολυπολιτισμικότητα

ΠΗΓΗ: http://paspartoy.blogspot.com

Yιorgo ''000'' Bond

11888 ΤΥΧΑΙΟ???

ΕΜΦΥΤΕΥΟΥΝ ΜΙΚΡΟ-ΤΣΙΠ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ... ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Εφιαλτικά σενάρια; Όχι και τόσο...Στην Αμερική τείνει να γίνει απαραίτητη... μόδα η εμφύτευση μικροτσίπ στα παιδιά, ώστε να ξέρουν οι γονείς τους, ανά πάσα στιγμή, που βρίσκονται.


Και δεν γίνεται λόγος μόνο για παιδιά, αλλά και για μωρά, στα οποία εμφυτεύεται ένα μικρο τσιπ, σε σημείο που ο γιατρός πιστεύει ότι είναι ασφαλές και μπορεί να αφαιρεθεί, όταν το παιδί μεγαλώσει και εφόσον το κρίνουν οι γονείς του.

Έτσι θα απαλλαγούν οι γονείς από τους όποιους φόβους για την ασφάλεια του παιδιού τους. Υπάρχουν, μάλιστα και διαφημιστικά σποτάκια, τα οποία προβάλλουν προϊόντα εταιρειών, γι' αυτό ακριβώς το σκοπό.


Η τεχνολογία αυτή θα βοηθήσει επίσης να εντοπιστούν τα παιδιά, είτε είναι ζωντανά είτε νεκρά.

Η έννοια της "Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" δεν υπάρχει πια...

ΠΗΓΗ: liako.gr

Είμαστε στον αέρα πάλι

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Πρόβλημα με σύνδεση INTERNET

Λόγο προβλήματος σύνδεσης για τις επόμενες δύο (2) ημέρες πρώτα ο θεός
το ellinonafipnisis  δεν θα ανεβάσει post.

Σύντομα τα λέμε πάλι.

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Ο Θούριος του Ρήγα Φερραίου Βελεστινλή - Νίκος Ξυλούρης

ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΛΙΓΗ ΓΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΟ

Απόσπασμα από την ομιλία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Αμερικανός φυσικός:"Η μεγαλύτερη επιστημονική απάτη της ιστορίας η υπερ-θέρμανση του πλανήτη"


O διακεκριμένος αμερικανός καθηγητής φυσικής Harold Lewis και καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, παραιτήθηκε από την ένωση αμερικανών φυσικών APS (American Physical Society) καταγγέλλοντάς την ότι εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα αλλά και κατηγορώντας τα μέλη της για χρηματισμό, για τη συντήρηση όπως λεει της μεγαλύτερης επιστημονικής απάτης αυτής της παγκόσμιας υπερθέρμανσης του πλανήτη.Ο αμερικανός καθηγητής στην σχεδόν οργισμένη και λάβρα επιστολή παραίτησής του προς το πρόεδρο της APS ο Lewis αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων:


«Για λόγους που θα φανούν στη συνέχεια καλύτερα η περηφάνια που είχα παλαιότερα όντας μέλος της ένωσης έχει εκπέσει σήμερα σε ντροπή και είμαι υποχρεωμένος, χωρίς πάντως καμιά ικανοποίηση να υποβάλλω την παραίτησή μου. Είναι φυσικά το μεγάλο ψέμα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης του πλανήτη το οποίο κυριολεκτικά απορροφά τρισεκατομμύρια δολάρια, που έχει διαφθείρει τόσους πολλούς επιστήμονες και έχει παρασύρει όλη την APS σαν ένα μεγάλο κύμα. Είναι η μεγαλύτερη και πιο "επιτυχημένη" επιστημονική απάτη που έχω δει σε όλη μου τη ζωή σαν φυσικός. Οποιοσδήποτε έχει την παραμικρή αμφιβολία για αυτό θα πρέπει να ανατρέξει στα παγκόσμια κλιματολογικά στοιχεία (Climate Gate documents). Δεν πιστεύω πως υπάρχει ούτε ένας φυσικός ούτε και επιστήμονας που θα διαβάσει τα στοιχεία αυτά χωρίς να νιώσει αποστροφή. Και τι έκανε ο APS σαν οργανισμός ενόψει αυτής της πραγματικότητας; Αποδέχθηκε την διαφθορά σαν κανόνα και πήγε μαζί με το ρεύμα.»


Ο Lewis στη συνέχεια επικρίνει την APS για συγκεκριμένες μεθοδεύσεις εναντίον όσων από την επιστημονική κοινότητα των ΗΠΑ επιχείρησαν να φέρουν προς συζήτηση. Στη συνέχεια παρατηρεί:


«Στο ενδιάμεσο διάστημα το σκάνδαλο της υπερθέρμανσης του πλανήτη ξέσπασε στα ΜΜΕ και οι μηχανισμοί αυτών που έκρουαν το κώδωνα του κινδύνου αποκαλύφθηκαν στον κόσμο. Ήταν μια απάτη που όμοιά της δεν έχω ξαναδεί και δεν έχω λόγια για να περιγράψω την έκτασή της. Και πια ήταν η επίπτωσή της στην στάση της APS; Καμία. Καμία τίποτα. Αυτό δεν είναι επιστήμη. Άλλες δυνάμεις απεργάζονται σχέδια εδώ».


Και ο παλαίμαχος αμερικανός φυσικός τελειώνει την επιστολή του λέγοντας: «Νιώθω την ανάγκη να προσθέσω και κάτι ακόμη και αυτό είναι εικασία καθώς είναι επικίνδυνο να σχολιάζει κανείς τα κίνητρα άλλων ανθρώπων. Αυτή η συνωμοσία όμως στο «αρχηγείο» της APS είναι τόσο παράξενη που δεν αρκεί μια απλή εξήγηση για αυτή την κατάσταση. Κάποιοι ισχυρίζονται πως οι σημερινοί φυσικοί δεν είναι τόσο έξυπνοι όσο ήταν παλιά. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Νομίζω πως είναι θέμα χρημάτων, ακριβώς αυτό που ο Eisenhower είχε προειδοποιήσει μισό περίπου αιώνα πριν. Υπάρχουν στην πραγματικότητα τρισεκατομμύρια δολάρια που εμπλέκονται στην ιστορία για να μην πω τίποτα για τη φήμη και τη δόξα (αλλά και για μαγευτικά ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς) που είναι συνυφασμένα με το να είσαι μέλος του κλαμπ. Το δικό σας τμήμα της φυσικής κύριε πρόεδρε, θα χάσει εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, εάν η φούσκα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης του πλανήτη σκάσει. Όπως ένα παλιό ρητό λεει δεν χρειάζεται είσαι μετεωρολόγος για δεις προς τα που φυσά ο άνεμος, και καθώς δεν είμαι φιλόσοφος, δεν πρόκειται να επιχειρήσω να ανακαλύψω σε πιο σημείο συναντάται το προσωπικό συμφέρον με τη διαφθορά αλλά μια προσεκτική ανάγνωση των δεδομένων των κλιματολογικών συνθηκών καταστά σαφές πως αυτό δεν είναι μια Ακαδημαϊκή ερώτηση».


Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΤΕΛΙΚΑ Ο ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΛΙ ΔΙΚΙΟ ΕΙΧΕ ΠΟΥ ΟΥΡΛΙΑΖΕ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ.

Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Να ανοίξει ο ιατρικός φάκελος του Χριστόδουλου!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΕΣ ΟΙ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΞΑΦΝΙΚΗ ΑΡΡΩΣΤΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.
ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΣΥΧΝΑ ΤΣΕΚ-ΑΠ.


Επιστολή βόμβα του Κώστα Πλεύρη για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου τουΗ πληροφορία είναι ακριβής: ο Κώστας Πλεύρης ζητά να δοθεί τη δημοσιότητα ο ιατρικός φάκελος του μακαριστού Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου! Ο γνωστός δικηγόρος, ο οποίος διατηρούσε στενή φιλία με τον μακαριστό (ήταν συμφοιτητές), ζητά πρώτον, να γνωστοποιηθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Δεύτερον, ρωτά αν στον μακαριστό χορηγήθηκε η ενδεδειγμένη θεραπεία.


Τρίτον, ζητά να πληροφορηθεί για ποιο λόγο μετέβη στην Αμερική ο Αρχιεπίσκοπος και ποιοι ιατροί εισηγήθηκαν το ταξίδι και τέταρτον, ρωτά αν η ασθένεια του μακαριστού μπορούσε να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, τα παραπάνω θα προκύψουν από τη μελέτη του φακέλου από ειδικούς. Φαίνεται ότι ο Πλεύρης θεωρεί ότι κάτι ύποπτο συνέβη.Σύμφωνα με πληροφορίες του, υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των θεραπόντων ιατρών του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, που οδήγησαν σε θεραπευτικά αδιέξοδα. Επίσης, ο γνωστός δικηγόρος τονίζει ότι από τα κοινά μας «λείπει» η φωνή του Χριστόδουλου, ενώ το κενό φαντάζει πλέον τεράστιο. Παράλληλα, είναι εκκωφαντική η σιωπή του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, ο οποίος δείχνει να συμπλέει πλέον με την εξουσία σε όλα τα επίπεδα. Σημειωτέον ότι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος διάβασε το βιβλίο του Κώστα Πλεύρη «Εβραίοι-όλη η αλήθεια» και το βρήκε εξαιρετικά ενδιαφέρον, άποψη που εξέφρασε στον συγγραφέα εγγράφως. Εν αναμονή λοιπόν της απάντησης στον Κώστα Πλεύρη, ώστε να διελευκανθούν τα αίτια του θανάτου του Αρχιεπισκόπου, καθώς υπάρχουν «σκιές»...

Από "ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΣΜΟ"